Katharine McPhee היא מעסיקה טריק כאן זה הופך את השיער גלי מדהים להפליא. בואו לבדוק את זה!

אתה יכול לזהות מה גרם גלים של קתרין McPhee שונה מ נראה גלי ביותר על ג ‘ימי פאלון השבוע?

קתרין mcphee wavy hair trick

תסתכל על תבנית תלתל בפועל.

החלקים סביב פניה היו כרוכים סביב הקנה של ברזל מסתלסל לאחור כדי לפתוח את הכל, אבל החלקים מאחור היו מכורבלים לעבר החזית. מתג זה מוביל את כל השיער קדימה, אז זה מלא יותר. זה טריק ישן, אבל זה עובד. וכל מה שנדרש הוא לשנות את המיקום של ברזל כאשר אתה מסלסלת את השיער! זה קל.

האם איתרת את הטריק הזה מיד? או שזה חדש לך?

תמונות: NBC יוניברסל